Uppinangady Vijaya Vikrama Kambala 2012
Vijaya-Vikrama jodukere Kambala held in the banks of Netravati river at Uppinangady on Sunday 18th March 2012.
Tags :uppinangady-kambala, ubar-kambala, vijaya-vikrama-kambala, jodu-kere-kambala, kambala